Priser

Nybesök 690 SEK

Återbesök 590 SEK 

Funktionsanalys 690 SEK
(screena din kropp för att se statusen gällande din kropps led-muskelsystem och få en rapport om vad du bör stretcha, träna, stabilisera eller mobilisera)